Skelgårdskirken
Hvor du hører hjemme

Morgensang

Vi mødes hver onsdag kl. 10 i kirkerummet, hvor vi har en andagt med musik, to salmer, bøn og en tekst fra Bibelen.

Bagefter er der fælles morgenbord og mere sang i Kirkeskibet. Vi skiftes til at medbringe brød til kaffen – og til at vælge, hvad vi skal synge.

Kontakt Helge Hansen, tlf. 32 53 62 79 / 22 58 72 92