Man kan holde barnedåb ved de fleste søndagsgudstjenester, både højmesser og rytmiske gudstjenester. Desuden har vi fast en månedlig dåbs- og familiegudstjeneste, som oftest ligger sidste lørdag i måneden kl. 11.

Vil man aftale tid til en dåb længere ude i fremtiden end gudstjenesterne er planlagt, kan det sagtens lade sig gøre. Man kontakter blot kirkekontoret, hvor man også kan få oplyst, hvilken præst, man hører til, hvis man har spørgsmål til dåben.

Forud for dåben har man en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Her skal man også oplyse navne og adresser på mellem to og fem faddere. Disse skal selv være døbt.

Alternativt fremsendes faddernes navne og adresser til kirkekontoret.

Et barn skal have et navn indenfor de første seks måneder efter fødslen. Hvis ikke barnet døbes forinden, skal det navngives.